Jessica de Wolf

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Beeldhouwer

Omschrijving werk

In haar beeldend onderzoek beziet Jessica de Wolf de mens als levend organisme. Vanuit belichaamd gewaarzijn (embodiment) gaat ze ontwikkelingsprocessen aan die gebaseerd zijn op die belichaamde ervaring. Bewustzijn, gewaarzijn, aanwezigheid en perceptie in relatie tot evolutie en onze planeet nemen daarbij een centrale plaats in. Het is haar uitgangspunt zowel inhoudelijk als procesmatig lichaamsbewustzijn te integreren in haar werk. “Het is de menselijke conditie die me interesseert. In mijn bevinding wordt de mens, in doen en laten, gedreven door aannames, overtuigingen en concepten, zonder na te gaan hoe deze in relatie staan tot de realiteit van het zijn.” “Mijn onderzoek gaat daarom in de eerste plaats over de belichaming van het mens zijn en zonder me te laten leiden door aannames te komen tot een concept-vrije beleving, om van daar uit nieuwe relaties aan te gaan”.

Werk

23 min. xl
Titel 23 min. xl
Jaartal 2014
Omschrijving digitale print
Techniek pin hole foto op analoge film
Formaat 150 cm x 225 cm
Are interpretations bringing you home
Titel Are interpretations bringing you home
Jaartal 2015
Omschrijving 23 min xl, NCWH # 0, molehill.
Techniek installatie
Formaat variabel
NCWH # 11
Titel NCWH # 11
Jaartal 2014
Omschrijving "No Chimps were harmed in this recording # 11", video still
Techniek video
Formaat 25:07
NCWH # 11
Titel NCWH # 11
Jaartal 2014
Omschrijving "No Chimps were harmed in this recording # 11", video still
Techniek video
Formaat 25:07
NCWH # 181
Titel NCWH # 181
Jaartal 2013
Omschrijving "No Chimps were harmed in this recording #181", video still
Techniek video
Formaat 02:21
NCWH # 111
Titel NCWH # 111
Jaartal 2015
Omschrijving "No Chimps were harmed in this recording #111", video still
Techniek video
Formaat 04:21
NCWH # 68
Titel NCWH # 68
Jaartal 2015
Omschrijving "No Chimps were harmed in this recording #68", video still
Techniek video
Formaat 12:20
NCWH # 164
Titel NCWH # 164
Jaartal 2015
Omschrijving "No Chimps were harmed in this recording # 164", video still
Techniek video
Formaat 01:08

Omschrijving werk

In haar beeldend onderzoek beziet Jessica de Wolf de mens als levend organisme. Vanuit belichaamd gewaarzijn (embodiment) gaat ze ontwikkelingsprocessen aan die gebaseerd zijn op die belichaamde ervaring. Bewustzijn, gewaarzijn, aanwezigheid en perceptie in relatie tot evolutie en onze planeet nemen daarbij een centrale plaats in. Het is haar uitgangspunt zowel inhoudelijk als procesmatig lichaamsbewustzijn te integreren in haar werk. “Het is de menselijke conditie die me interesseert. In mijn bevinding wordt de mens, in doen en laten, gedreven door aannames, overtuigingen en concepten, zonder na te gaan hoe deze in relatie staan tot de realiteit van het zijn.” “Mijn onderzoek gaat daarom in de eerste plaats over de belichaming van het mens zijn en zonder me te laten leiden door aannames te komen tot een concept-vrije beleving, om van daar uit nieuwe relaties aan te gaan”.

Persoonsgegevens

Voorletters J
Kunstenaarsnaam/alias Jessica de Wolf
Samenwerkingsverband
Website jessicadewolf.nl

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten beeldhouwen 1996-2001 J

Andere opleiding

Instituut / docent & plaats (studie)richting periode van / tot
Somatic Movement Institute, Haren (Gr) Somatic Movement Studies, Training second phase 2010 - 2015
Institute Somatic Movement Studies te Haren (Gr) Somatic Movement Coach Trainee, Training first phase 2008 – 2010
Civas Opleidingen, Haarlem Medische Basiskennis: Anatomie, fysiologie en pathologie 2014 - 2016
Civas Opleidingen, Haarlem Mindfulness based Cognitive therapy 2014 - 2016

Cursussen, workshops

Naam instituut & plaats onderwerp periode van / tot
Andreas C. Fratzl D.O.- M.R.O. Integraal Medisch Centrum te Amsterdam Kinesiology course 2015
Dr. David Bercelli TRE LLC, Onder supervisie van Deva Laya Guleng en Marc Doomernik, Roosmalen Tension Release Excersise certification Process 2015-2016
Integratieve Massage Den Haag, Robin van Wees Integratieve Massage, Basis-, en vervolgcursus ontspanningsmassage 2015

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2015 Haagse Kunstkring Zomergasten 2015 GROEP
2009 Vereniging Luxus, Den Haag foto tentoonstelling SOLO
2009 Stichting Kunstwerk Pand Paulus, Schiedam Performance n.a.v. film Non Dicisive DUO
2008 Ground three, Den Haag 50% for free, Maakhaven. GROEP

Projecten

jaartal instelling titel & typering project
2008 maakhaven ground three initiatief, conceptontwikkeling, uitvoering: totaalinstallatie 50% for free
2007 Maakhaven Ground two organisatie uitvoering: tentoonstelling
2006 Haagse broeddagen Ground one, Dunk project Film: Non Dicisive 3. (Concept ontwikkeling en acteer werk)

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2015 Even though we are all made up of the same elements, embodiment is a personal experiential process eigen beheer tekst
2008 S.MAG 2 'geen zee' kunstenaarsinitiatief Satelietgroep, Den Haag magazine over kunst en cultuur aan/in zee
2006 Look into my eyes baby op uitnodiging van Iwan van 't Spijker, Marcus Shimizu kunstenaarsboek

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
Chasing Aliens (geluids performing duo) 2009 2010
kunsteducatief werk (stichting Mus.e) 2008 2008
bestuurslid Maakhaven (st. Luca) 2007 2010