Michiel Pijpe

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Fotograaf, Mixed media/interdisciplinair kunstenaar

Omschrijving werk

De werken van Michiel Pijpe komen niet over als non figuratieve beelden. Je denkt meteen dat ze iets voorstellen. Het onderwerp wordt bepaald door de schaal waarop je de beelden meent te moeten beschouwen. Het vreemde is dat, zodra je die beslissing hebt genomen (de schaal waarop je het beeld interpreteert), je het beeld in eerste instantie meent te herkennen. Het is een foto van een bestaande planeet, gezien na een ruimtereis van tien jaar, de eerste foto van Neptunus of zoiets, gepubliceerd in de ochtendkrant. Een symbool van menselijke triomf en een bewijs hoe groot, raadselachtig en mooi de wereld wel niet is. Of het is een onverwachte manifestatie van een groeiproces in een petrischaaltje of een chemische reactie. De werken suggereren reeksen van herinneringen die er uiteindelijk niet zijn. Het is ook zeker niet de bedoeling van Michiel Pijpe om realistische of verhalende kunst te maken. Het werk zou daarmee anekdotes suggereren uit de science fiction. Het werk is tegelijkertijd zeer realistisch en juist ook weer helemaal niet. De andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat het hier esthetische beelden betreft. Maar ook die indruk wil Michiel Pijpe vermijden. De aanwezigheid van de beelden is belangrijker dan ten toon gespreide schoonheid. Geen verwijzingen of conventies maar wel een aanwezigheid die een po√ętische houding oproept. Dat is mogelijk door de manier waarop de beelden tot stand komen. Het zijn registraties van unieke gebeurtenissen. Chemische en natuurkundige reacties doen onverwachte vormen ontstaan. De optica maakt het mogelijk om deze unieke gebeurtenissen om te zetten in beelden. Vervolgens is het een kwestie van materiaalonderzoek en ambachtelijke kennis om de beelden af te drukken. De keuze van de drager, de kleurnuance in de zwarte inkt, de keuze van het formaat, al die beslissingen zijn essentieel. Uiteindelijk worden het een soort iconen die het wonder van het experiment in de studio uitdragen. De beelden van Michiel Pijpe zijn portretten, iconen, van unieke experimenten, vastgelegd in smetteloos materiaal middels kostbare druktechnieken. Op deze wijze is het een bijna religieus eerbetoon aan het wonder hoe door eenvoudige ingrepen er ineens in de wereld iets nieuws kan ontstaan. Dat nieuwe heeft zo veel zeggingskracht dat de waarnemer direct denkt dat hij het beeld al eerder heeft gezien. Maar omdat dat niet mogelijk is, worden deze beelden tegelijkertijd symbolen van herinneren en vergeten; men meent iets te herkennen maar men is het blijkbaar vergeten... Het duidelijk beschrijfbare experimentele proces leidt onverwacht tot een bijna spirituele verbeelding van scheppende krachten in de wereld. Wanneer dat in het proces precies plaats vindt, blijft een raadsel. Dat raadselachtige is wellicht ook de oorzaak van de aarzeling van Michiel Pijpe om deze werken te tonen, zo anders dan zijn performances. Wanneer is het toeval en wanneer bewuste vormgeving? Krijgt de kunstenaar de vormen cadeau of heeft hij ze bevochten? Die dubbelheid ontstaat omdat Michiel Pijpe in zijn werk als een alchemist toekijkt naar wat er nu weer gebeurt in zijn complexe installatie, een installatie die de kunstenaar zelf met veel moeite heeft geconstrueerd. Hoeveel macht heeft de kunstenaar in dit proces? De aarzeling is daarmee begrijpelijk. Maar nu zijn er series tot stand gekomen die er om vragen gezien te worden: beelden op de grens van het verschijnen en verdwijnen van zowel schoonheid als verhaal. Na een lang onderzoek is nu het juiste ogenblik om de beelden te tonen. Nieuwe ontdekkingen, futuristisch en 'Middeleeuws' tegelijk. Michael van Hoogenhuyze, Leiden, september 2015

Werk

The Seeding
Titel The Seeding
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 80 x 100
The Seeding
Titel The Seeding
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 80 x 100
The Seeding
Titel The Seeding
Jaartal 2011
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 80 x 100
The Modeling - Intimation
Titel The Modeling - Intimation
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 160 x 120
The Modeling - Rotation II
Titel The Modeling - Rotation II
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 160 x 120
The Modeling - Rotation I
Titel The Modeling - Rotation I
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 160 x 120
The Modeling - Rotation III
Titel The Modeling - Rotation III
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 160 x 120
The Modeling - Reflection
Titel The Modeling - Reflection
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 160 x 120
The Modeling - Expiration
Titel The Modeling - Expiration
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Gemengde technieken
Formaat 160 x 120

Omschrijving werk

De werken van Michiel Pijpe komen niet over als non figuratieve beelden. Je denkt meteen dat ze iets voorstellen. Het onderwerp wordt bepaald door de schaal waarop je de beelden meent te moeten beschouwen. Het vreemde is dat, zodra je die beslissing hebt genomen (de schaal waarop je het beeld interpreteert), je het beeld in eerste instantie meent te herkennen. Het is een foto van een bestaande planeet, gezien na een ruimtereis van tien jaar, de eerste foto van Neptunus of zoiets, gepubliceerd in de ochtendkrant. Een symbool van menselijke triomf en een bewijs hoe groot, raadselachtig en mooi de wereld wel niet is. Of het is een onverwachte manifestatie van een groeiproces in een petrischaaltje of een chemische reactie. De werken suggereren reeksen van herinneringen die er uiteindelijk niet zijn. Het is ook zeker niet de bedoeling van Michiel Pijpe om realistische of verhalende kunst te maken. Het werk zou daarmee anekdotes suggereren uit de science fiction. Het werk is tegelijkertijd zeer realistisch en juist ook weer helemaal niet. De andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat het hier esthetische beelden betreft. Maar ook die indruk wil Michiel Pijpe vermijden. De aanwezigheid van de beelden is belangrijker dan ten toon gespreide schoonheid. Geen verwijzingen of conventies maar wel een aanwezigheid die een po√ętische houding oproept. Dat is mogelijk door de manier waarop de beelden tot stand komen. Het zijn registraties van unieke gebeurtenissen. Chemische en natuurkundige reacties doen onverwachte vormen ontstaan. De optica maakt het mogelijk om deze unieke gebeurtenissen om te zetten in beelden. Vervolgens is het een kwestie van materiaalonderzoek en ambachtelijke kennis om de beelden af te drukken. De keuze van de drager, de kleurnuance in de zwarte inkt, de keuze van het formaat, al die beslissingen zijn essentieel. Uiteindelijk worden het een soort iconen die het wonder van het experiment in de studio uitdragen. De beelden van Michiel Pijpe zijn portretten, iconen, van unieke experimenten, vastgelegd in smetteloos materiaal middels kostbare druktechnieken. Op deze wijze is het een bijna religieus eerbetoon aan het wonder hoe door eenvoudige ingrepen er ineens in de wereld iets nieuws kan ontstaan. Dat nieuwe heeft zo veel zeggingskracht dat de waarnemer direct denkt dat hij het beeld al eerder heeft gezien. Maar omdat dat niet mogelijk is, worden deze beelden tegelijkertijd symbolen van herinneren en vergeten; men meent iets te herkennen maar men is het blijkbaar vergeten... Het duidelijk beschrijfbare experimentele proces leidt onverwacht tot een bijna spirituele verbeelding van scheppende krachten in de wereld. Wanneer dat in het proces precies plaats vindt, blijft een raadsel. Dat raadselachtige is wellicht ook de oorzaak van de aarzeling van Michiel Pijpe om deze werken te tonen, zo anders dan zijn performances. Wanneer is het toeval en wanneer bewuste vormgeving? Krijgt de kunstenaar de vormen cadeau of heeft hij ze bevochten? Die dubbelheid ontstaat omdat Michiel Pijpe in zijn werk als een alchemist toekijkt naar wat er nu weer gebeurt in zijn complexe installatie, een installatie die de kunstenaar zelf met veel moeite heeft geconstrueerd. Hoeveel macht heeft de kunstenaar in dit proces? De aarzeling is daarmee begrijpelijk. Maar nu zijn er series tot stand gekomen die er om vragen gezien te worden: beelden op de grens van het verschijnen en verdwijnen van zowel schoonheid als verhaal. Na een lang onderzoek is nu het juiste ogenblik om de beelden te tonen. Nieuwe ontdekkingen, futuristisch en 'Middeleeuws' tegelijk. Michael van Hoogenhuyze, Leiden, september 2015

Persoonsgegevens

Voorletters M
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.michielpijpe.eu

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Beeld en Geluid/ArtScience 2001 - 2005 J
Enschede, Dutch Art Institute Beeldende Kunst 2005 - 2006 N

Cursussen, workshops

Naam instituut & plaats onderwerp periode van / tot
Universiteit Leiden Film geschiedenis/Film en Literatuur 2003

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2014 Kirkenes (NO), Nikel (RU) (on site) curated by Sonic Acts: Dark Ecology 1st edition GROEP
2014 Baltan Laboratories Eindhoven Volta2013 @ 100 jaar Phillips NatLab GROEP
2013 Muziekgebouw aan 't IJ Amsterdam Volta 2013 (Dick Raaijmakers) GROEP
2013 Salone di Mobile, Lambrate, Milaan Volta 2013 (Dick Raaijmakers) GROEP
2013 Paradiso Amsterdam Volta 2013 (Dick Raaijmakers) GROEP
2011 Centre International D'Art & du Paysage, Frankrijk Residentie + vertoning Natural Symbolism # 1 & 2 DUO

Vertegenwoordiging

naam plaats & land
EastWestArts Utrecht, Nederland
FIBER Amsterdam. Nederland

Projecten

jaartal instelling titel & typering project
2013 Frascati With Guest Appearance By Theatrale Installatie
2012 Theater Zeebelt Making Room ism Malu Peeters/Le nu Perdu Theatrale Installatie
2011 Het Veem theater Making Room ism Malu Peeters/Le nu Perdu Theatrale Installatie
2010 Theater Zeebelt Flatland Uitvoering en Ontwikkeling van de productie 'a Flatland - perspective' ism Interfaculteit ArtScience
2010 Theater Zeebelt Still Life 2.0 Scenografie, Onderdeel van het PhD traject van Falk Huebner, DocArtes, Universiteit Leiden

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2017 Stichting FIBER Amsterdam, NL Opdracht installatie

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2017 The Ends of the World (pending) Dark Mountain project, US Boek, magazine
2010 DH//Muziek en Mutanten Stroom Den Haag Vaktijdschrift
2009 OBALive radio IKON, Amsterdam Interview i.h.k.v. Prufrok
2008 Focus op compositie 8Weekly Recensie
2007 Het licht danst bij Michiel Pijpe Algemeen Dagblad Recensie

Prijzen en stipendia

jaartal instantie, plaats omschrijving
2009 Fonds BKVB, Amsterdam StartStipendium
2008 Gemeente Den Haag BroedBroedplaatsen subsidie i.h.k.v 'Focus'
2007 Stroom Den Haag Onderzoek en Ontwikkeling

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
Docent Interfaculteit ArtScience, Koninklijke Academie en Koninklijk Conservatorium Den Haag 2008 Nu
Docent Theater en Muziek, VSO/ZMOK 2006 2010
Gastdocent Interfaculteit ArtScience, Koninklijke Academie en Koninklijk Conservatorium Den Haag 2006 2008