Marion Röst

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Graficus, Schilder

Omschrijving werk

DE PROFUNDIS LUX Philip Peters Het werk van Marion Röst is hecht verankerd in de traditie, een traditie in dit geval die teruggaat tot de impressionisten. Althans in de zin dat het om licht gaat, om een momentopname van komend en verdwijnend licht. We zijn inmiddels meer dan een eeuw verder en onder veel meer kan het impressionisme verstaan worden als een laatste poging om ‘de werkelijkheid vast te leggen’ als gevolg van theoretisch en empirisch onderzoek naar hoe die werkelijkheid eigenlijk in elkaar zat en die bleek niet vast en statisch te zijn, maar opgebouwd uit deeltjes en uiterst veranderlijk. Marion Röst maakt gebruik van de visuele verworvenheden die daaruit voortvloeiden en combineert die met resten Romantiek en een meer eigentijdse individualiteit. De momentopnamen die we te zien krijgen, van wat dan ook – vazen, spiegels, andere voorwerpen, bossen, luchten e.d. – zijn persoonlijke beelden die ons in termen van natuur en object worden voorgeschoteld maar in feite vooral een innerlijk leven representeren. Het verlenen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke grootheden (zoals de natuur of een schaal fruit) staat bekend als the pathetic fallacy en daarmee zijn buitenmenselijke entiteiten dus bevorderd tot materiaal. De manier waarop ze visueel worden geïnterpreteerd communiceert betekenis aan de beschouwer. Vanuit dat oogpunt schijnt het mij toe dat al deze schilderijen van Marion Röst een grootste gemene deler hebben en dat is, opnieuw, het licht. Niet het ‘realistische’ licht, maar het licht als symbool. Wie het werk goed bekijkt zal zien dat het niet uitsluitend uit licht bestaat, maar dat het licht hier schijnt in de duisternis. Dat geldt ook voor het clair-obscur van Caravaggio of Rembrandt, maar het doel is totaal verschillend. Het betreft hier een directe vertaling van een persoonlijke, emotionele ervaring en misschien ook, door schade en schande wijs geworden, van een levensvisie, een overtuiging.

Werk

Z.t.
Titel Z.t.
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf en koper op doek
Formaat 100x120 cm
Z.t.
Titel Z.t.
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf en koper op doek
Formaat 100x120 cm
Blauwe wolk
Titel Blauwe wolk
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf op papier
Formaat 20x20 cm
Z.t.
Titel Z.t.
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf op papier
Formaat 70x100 cm
Promenade de quarante ans 2
Titel Promenade de quarante ans 2
Jaartal 2014
Omschrijving In niet nader gedefinieerde (relatieve) duisternis worden half-abstracte, rijke decoraties zichtbaar, patronen die licht veroorzaken, in een duister woud verschijnt een soort zwevende edelsteen.
Techniek Acrylverf, bladzilver op papier
Formaat 70x100cm

Omschrijving werk

DE PROFUNDIS LUX Philip Peters Het werk van Marion Röst is hecht verankerd in de traditie, een traditie in dit geval die teruggaat tot de impressionisten. Althans in de zin dat het om licht gaat, om een momentopname van komend en verdwijnend licht. We zijn inmiddels meer dan een eeuw verder en onder veel meer kan het impressionisme verstaan worden als een laatste poging om ‘de werkelijkheid vast te leggen’ als gevolg van theoretisch en empirisch onderzoek naar hoe die werkelijkheid eigenlijk in elkaar zat en die bleek niet vast en statisch te zijn, maar opgebouwd uit deeltjes en uiterst veranderlijk. Marion Röst maakt gebruik van de visuele verworvenheden die daaruit voortvloeiden en combineert die met resten Romantiek en een meer eigentijdse individualiteit. De momentopnamen die we te zien krijgen, van wat dan ook – vazen, spiegels, andere voorwerpen, bossen, luchten e.d. – zijn persoonlijke beelden die ons in termen van natuur en object worden voorgeschoteld maar in feite vooral een innerlijk leven representeren. Het verlenen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke grootheden (zoals de natuur of een schaal fruit) staat bekend als the pathetic fallacy en daarmee zijn buitenmenselijke entiteiten dus bevorderd tot materiaal. De manier waarop ze visueel worden geïnterpreteerd communiceert betekenis aan de beschouwer. Vanuit dat oogpunt schijnt het mij toe dat al deze schilderijen van Marion Röst een grootste gemene deler hebben en dat is, opnieuw, het licht. Niet het ‘realistische’ licht, maar het licht als symbool. Wie het werk goed bekijkt zal zien dat het niet uitsluitend uit licht bestaat, maar dat het licht hier schijnt in de duisternis. Dat geldt ook voor het clair-obscur van Caravaggio of Rembrandt, maar het doel is totaal verschillend. Het betreft hier een directe vertaling van een persoonlijke, emotionele ervaring en misschien ook, door schade en schande wijs geworden, van een levensvisie, een overtuiging.

Persoonsgegevens

Voorletters M.A.T.
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.marionrost.nl

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten MO-A en MO-B Tekenen 1972-1977 J

Andere opleiding

Instituut / docent & plaats (studie)richting periode van / tot
KABK Antwerpen Schilderen 1977-1978

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging Haagse Kunstkring
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2017 Haagse Kunstkring Vanaf 4 maart 2017 Schilderingen op papier en doek DUO
2016 Haagse Kunstkring Schilderingen op papier GROEP
2015 Haagse Kunstkring Schilderen, grafiek GROEP
2009 Haagse Kunstkring Grafiek SOLO
2004 Galerie Duo Duo Rotterdam Grafiek SOLO
2002 Galerie Inkt Den Haag Grafiek SOLO
1999 Galerie Grafieker Haarlem Grafiek SOLO
1995 Galerie Grafiker Haarlem Grafiek SOLO
1994 Galerie Broussard Parijs Grafiek GROEP
1993 Galerie Inkt Delft Grafiek SOLO

Vertegenwoordiging

naam plaats & land
Helaas bestaan galerie Inkt, Galerie Duo Duo en Galerie Grafiker niet meer

Projecten

jaartal instelling titel & typering project
2016 Haagse Kunstkring In kader jubileum HKK

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2006 Ministerie OCW/ Koninklijke Bibliotheek Nederland Fotoportretten Nederlandse Nobelprijswinnaars J

Aankopen / werken in collecties

jaartal naam collectie plaats / land omschrijving aankoop
In de periode 1983-2006 veel aankopen door particulieren en bedrijven

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
Docent Tekenen Pabo Haagse Hogeschool 1980 2017